Staff / Cast

     
 

Staff

Director: Yasuhara Shin

Izawa Eri

Maruyama Shinsuke

Ohno Kazutoshi

Sound recording: Sato Kyoko(TRC)

Comic art: Big Joe

Music: Kyaai

Narration: Sawada Toshiko

 

Cast(Character)

Kuribayashi Hakugaku

Fude-san

Igo Kengo

Tamogami Toshio